ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "DBAM"!

Konkurs plastyczny "DBAM!" został zorganizowany przez 113 Golubsko-Dobrzyńską Drużynę Harcerską.

Czytaj więcej: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "DBAM"!

„Bractwo Zwinnej Jaszczurki"

Plan pracy 113 GDDH „Bractwo Zwinnej Jaszczurki"
Rok harcerski 2014/2015

Analiza wewnętrzna:
19 os, przy tym, kilkanaście z naboru jeszcze nie zdecydowanych do końca. Drużyna jest wielopoziomowa. w wielu od 11 lat 22 lat . Zbiórki odbywają się w grupach wiekowych lub drużynom czyli całościowo. Problem wewnętrzny polega na niewystarczającym zainteresowaniem się sytuacją w drużynie, mały angaż w imprezy/zbiórki drużynowe oraz hufca. Bardzo rozległy zainteresowania i trudno dopasowanie terminu zbiórek spowodowane różnica wieku oraz obowiązkami. Terminy zbiórek w miarę możliwości, co sobotę w harcówce lub w terenie.

Drużynowa : Dh. Weronika Kucińska
Przyboczna : Dh. Kinga Plata
Zastępowa : Dh. Justyna Piątkowska
Zastępowa Dh. Kinga Dąbrowska
Zastępowa : Dh. Kinga Plata ( pomoc. Dh. Weronika Kucińska ) ( niebawem nowy zastęp)
Skarbnik : Dh. Agata Lewandowska
Kwatermistrz : Dh. Joanna Przybyszewska

Analiza zewnętrzna:
Drużyna napotyka wiele trudności na swojej drodze rozwoju, spowodowane wieloma czynnikami zewnętrznymi jak i wewnątrz drużyny. Jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne, nie mamy dość dobrego kontaktu z władzami jak i sponsorami, którzy nie są zbyt przychylni.
Mały dostęp do prasy. Kontakt z rodzicami harcerzy z drużyny w porządku. Przyjaciele drużyny – Nowe Miasto Lubawskie. Chętnie z nimi współpracujemy i pomagamy sobie nawzajem

Wizja drużyny:
W roku 2014/2015 nasza drużyna powinna bardziej angażować się w akcje organizowane przez hufiec i drużynę czy nawet zastępy. Osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary rozwoju powinny reprezentować wyższy poziom i motywować swoich podopiecznych. Program roczny oparty na projektach – Fenixy – pierwsza pomoc, Iskry – Topografia-Pionierka . W czerwcu drużyna powinna mieć dwa razy więcej ludzi w swoich szeregach.

Cele i zamierzenia:
ROZPOCZĘCIE PROJEKTU : „SZANSA NA ŻYCIE" I „BUDUJĄC WŁASĄ WIEDZĘ"
• Regularność zbiórek
• Stworzenie strony drużyny, regularnie aktualizowanej
• Motywacja młodszych jak i angaż starszych
• Rozwój zainteresowań harcerzy
• Zdobywanie stopni i sprawności
• Próba akcji zarobkowej
• Próba znalezienia nowej harcówki lub sponsora na koszulki lub polary drużyny
• Udział w HAL
• Sprawdzenie działalności zastępów

Projekt : „Szansa na życie" – FENIXY
Co jest motywacją: - Bycie lepszym człowiekiem, możliwość udziału w kursach, chęć pomocy innym oraz świadomość rezultatów tej pomocy.
Współpraca wewnętrzna: Ratownicy ZHP
Sojusznicy zewnętrzni : Straż, wykwalifikowani znajomi, szkoły, instruktorzy
Cele : Ratowanie życia, przygotowanie do dorosłego życia, poprawa metodyki, integracja, pokazanie się na zewnątrz.
Korzyści : Polepszenie wiedzy, zdobyte odznaki, odbyte kursy, sprawności, zadania do prób na odpowiednim poziomie.

Uczestnicy : Dh. Weronika Kucińska, Dh. Kinga Plata, Dh. Kinga Dąbrowska, Dh. Agata Lewandowska, Dh. Joanna Przybyszewska, Dh. Weronika Janajevs.

Projekt : „Budując nową wiedzę"

Co jest motywacją: pogłębienie wiedzy, stanie się lepszym człowiekiem, ciekawość tematu, samodzielność, odnalezienie się w każdej sytuacji.
Współpraca wewnętrzna: drużyna, inne drużyny, instruktorzy,
Sojusznicy zewnętrzni : Wykwalifikowani weterani, surwiwalowcy,
Cele : zdobycie szerokiej wiedzy, satysfakcja uzyskania wiedzy, ucząc bawić.
Korzyści : nowa wiedza, doświadczenie, samodzielność, nauka młodszych harcerzy, możliwość rozwoju

Uczestnicy : Dh. Angelika Makowska, Dh. Zuzanna Kwiatkowska, Dh. Roksana Żychniewicz, Dh. Oskar Kamiński, Dh. Bartosz Laskowski, Dh. Monika Mytlewska, Dh. Szymon Mieszała, Dh. Adrianna Piątkowska, Dh. Oliwia Lech, Dh. Daria Kwiatkowska

Data Cel Kto odpowiedzialny ? Forma
06.09.14 Zbiórka rozpoczynająca rok harcerski, wprowadzenie nowoprzyjętych do drużyny
Dh.Kucia Zbiórka drużyny teren
13.09.14 Poznanie stosów i ich zastosowanie Dh. Kucia Zbiórka drużyny – teren
20.09.14 Rozpoznanie w terenie Dh. Plata Zbiórka drużyny – teren
27.09.14 Sprawdzenie wszelkich wiadomości zdobytych podczas poprzedzającego roku harcerskiego
Kadra biwaku Biwak V „BeZjaJ"
4. 10.14 Poznanie historii Harcerstwa Polskiego. Dh. Zuzia Kwiatkowska Zbiórka drużyny –teren
11.10.14 Zapoznanie się z swoimi zainteresowaniami - integracja Dh. Kinga Dąbrowska, Dh. Szymon Mieszała
Zbiórki zastępów – teren/ harcówka
18. 10.14 Rozwinięcie spostrzegawczości, sprytu oraz wiedzy. Integracja w grupie.
Dh. Kucia i Dh. Aśka Zbiórka Drużyny – Gra planszowa – teren
25.10.14 Sprzątanie lasów część 3. Dh. Kucin, Dh. Promin Zbiórka drużyny
8. 11.14 Za 11 listopada
15. 11.14 Pogłębianie wiedzy z topografii Dh. Mateusz Bromirski, Dh. Kinga Dąbrowska, Dh. Justyna Piątkowska

Zbiórka Zastępów – wyjście do lasu
22. 11.14 Dh. Paula Zbiórka Drużyny
29. 11.14 Zbiórka Andrzejkowa oraz rada drużyny Dh. Roksana
Dh. Kucia
Zbiórka zastępów
6.12.14 Mikołajki Dh. Agata Lewandowska Dh. Kinga Dąbrowska
Zbiórka Drużyny – Harcówka 12;00
13.12.14 BIWAK WU
20.12.14 Wigilia Drużyny – integracja, pogłębienie wiedzy na temat tradycji itp. Dh. Szymon Mieszała, Dh. Roksana Żychiewicz, Dh. Angelika Makowska

Zbiórka Drużyny – sala witrażowa 18;00
3.01.15 Sprzątanie harcówki malowanie itp. Integracja Dh. Aśka/Dh. Kucia Zbiórka drużyny Harcówka 12;00
10.01.15 Zbiórka dla nowoprzyjętych Dh. Kucia i Dh. Plata Zbiórka drużyny – Harcówka 12;00-14;00
17.01.15
16.01.15

Iskry –„Podstawy węzłów, jak ich używać" ?
Fenixy – „ Podstawowe informację, wyposażenie apteczki, wprowadzenie do tematów. „

Dh. Roksana Żychniewicz
F. Dh Agata N. Dh. Kucia

Zbiórka Zastępów – Harcówka 12:00-14;00
Zbiórka Zastępów – harcówka 17;30
24.01.15
23.01.15
Iskry – „Rozpoznawanie liści, sylwetek drzew + co jak się pali"
Fenixy – „ Rodzaje bandażowania" teoria + praktyka
Dh. Angelika Makowska.
F. Dh. Plata N. Dh Plata
Zbiórka Zastępów – Harcówka 12;00-14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka 17;30
31.01.15
30.01.15
Iskry – „ Co leczy, co truje – ogólnie roślinki"
Fenixy – Postępowania we wszystkich sytuacjach + pozycje
Dh. Bartosz Laskowski
F. Dh. Aśka N. Dh. Kucia
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 12;00-14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka 17;30
7.02.15
06.02.15
Iskry – „Ssaki"
Fenixy – Postępowanie we wszystkich sytuacjach
Dh. Szymon Mieszała
F. Dh. Kucia N. Dh. Plata
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 12;00- 14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 17;30
14.02.15
13.02.15
Iskry – „Jak spakować się na biwak ? „
Fenixy – Złamania, skręcenia, zwichnięcia
Dh. Oskar Kamiński
, F. Dh. Kinia, N Dh. Kucia
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 12;00- 14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 17;30
21.02.15

FERIE FERIE N. Dh Plata i Dh. Kucia FERIE
28.02.15\

FERIE FERIE N. Dh. Plata i Dh. Kucia FERIE
7.03.15
06.03.15
Iskry – Gra terenowa – z wykorzystaniem wiedzy dotycz as zdobytej.

Dh. Kwiatkowska Zuzanna
N. Dh Plata
Zbiórka Drużyny - TEREN

14.03.15

Teoria w Pierwszej pomocy – zapoznanie się z podstawami i rozwinięcie umiejętności – praca z fantomem
Fenixy Zbiórka Drużyny – Harcówka - 12;00-14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 17;30
21.03.15

Gra po Domu Kultury - Praktyka w Pierwszej pomocy – zastosowanie wiedzy w praktyce
Fenixy Zbiórka Drużyny – Harcówka - 12;00-14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 17;30
28.03.15
27.03.15
Iskry – „Stosy w teorii i praktyce"
Fenixy – „ Zapoznanie się ze chorobami, wirusami, bakteriami, (HIV, AIDS) jak zapobiegać, jak leczyć ?

Dh. Monika Mytlewska
F. Dh. Agata N. DH. Kucia
Zbiórka zastępów – Harcówka - 12;00-14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 17;30
4.04.15
03.04.15
Iskry- „ Święta, tradycje,"
Fenixy – Jedzenie – czyli choroby układu pokarmowego i psychicznego ( Bulimia, Anemia, głód utajony )

Dh. Angelika Makowska
F. Dh. Kucia
N. Dh Plata

Zbiórka Zastępów – w Harcówce
12;00-14;00
Zbiórka Zastępów – Harcówka – 17;30
11.04.15
10.04.15
Iskry – Kuchnia polowa
Fenixy – „ Oparzenia, Odmrożenia, itp." – jak zapobiegać, jak leczyć?

I Dh. Oliwia F. Dh. Plata
N. Dh. Kucia
Zbiórka Zastępów – Teren
Fenixy – 17;30
N - Gra terenowa
18.04.15
17.04.15
Iskry – Kuchni polowa cz2.
Fenixy – „ Pierwsza pomoc – wizja z zewnątrz"
I Dh. Daria F.- Z zewnątrz
N. Dh. Plata
Zbiórka Zastępów – Teren
Zbiórka zastępów – 17;30
25.04.15
\24.04.15
Iskry – „Szałasy w teorii i praktyce"
Fenixy – Reanimacja Krążeniowo Oddechowa praca z fantomem Dh. Adrianna Piątkowska
F. Dh. Weronika Zbiórka Zastępów – Teren
Zbiórka Zastępów – 17;30
2. 05.15
01.05.15
Podchody – tematu jeszcze nie ma : ) Dh. Agata Zbiórka Drużyny – Teren
9.05.15 Iskry – Spotkanie z weteranami
Fenixy – „ Jak uzależnienia wpływają na organizm człowieka ?|
Dh. Zuzanna Kwiatkowska
F. Dh Weronika N. Dh. Kucia
Zbiórka Zastępów – 12;00 – 14;00
Zbiórka Zastępów – 17;30
16.05.15 Iskry – „Łóżka polowe, traperskie"
Fenixy – „ Jak nasz mózg pracuje ?"
Dh. Angelika Makowska
F. Dh. Kucia N. Dh Plata
Zbiórka Zastępów – Teren
Zbiórka Zastępów – 17;30
23.05.15 Jerzy 007 Iskry : ) Zbiórka Drużyny – TEREN
30.05.15 Iskry – filtry, wydobywanie wody, ekologia
Fenixy – „ Zachowanie wobec poszkodowanego" + Podejście do dzieci, młodzieży, dorosłych.

Dh. Roksana Żychniewicz
F. Dh Kinia N. Dh. Kucia
Zbiórka Zastępów – Teren
Zbiórka Zastępów – 17;30
6.06.15 Iskry –„ Busola, mapy, kompasy – wyznaczanie kierunku"
Fenixy – „ Jak radzić sobie ze stresem i strachem"
Dh. Bartek Laskowski
F. Dh. Aśka N. Dh. Plata
Zbiórka Zastępów – Teren
Zbiórka zastępów - teren
13.06.15 Iskry – Podsumowanie Projektu
Fenixy – Podsumowanie Projektu
Dh. Szymon Mieszała
F. Dh Kinia N. Dh Kucia
Zbiórka Zastępów – Teren
Zbiórka zastępów - teren
20.06.15 Podsumowanie roku harcerskiego – sprawdzenie wiedzy Kadra drużyny Biwak 113 - TEREN
Ok. 13-27.07.15
OBÓZ ! Cała Drużyna Pólki