Zajęcia chóru

  • Drukuj

Podczas zajęć chóru "Drwęckiego" dnia 18 marca 2015 roku, dzieci zapoznały się z podstawową tematyką emisji głosu i prawidłową pracą przepony podczas śpiewu.
Grupa ćwiczyła także nowe utwory, które wykorzystane zostaną w przedstawieniu teatralnym pt.: "Balladyna".